joi, 5 ianuarie 2012

MCSI a lansat o finantare de 168 milioane de lei pentru comerţul electronic

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale anunţă  lansarea în data de 5 ianuarie 2012 a apelului de proiecte pentru operaţiunea Operaţiunea 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic  şi a altor soluţii on-line pentru afaceri” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 3 „Susţinerea e-economiei”, Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”.

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 168 milioane lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate este de 2.300.000 lei, iar cea minimă de 45.000 lei.

Obiectivele specifice ale acestei operaţiuni sunt:
- dezvoltarea comerţului electronic şi încurajarea intrării IMM-urilor pe piaţa serviciilor şi vânzărilor on-line;
- extinderea utilizării aplicaţiilor de instruire on-line;
- optimizarea afacerilor companiilor utilizând mijloace specifice TIC.

Beneficiarii eligibili pentru această operaţiune sunt IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.

Înregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu 5 ianuarie 2012 ora 9,00 şi se va  încheia în 29 iunie 2012 ora 14,00. Înregistrarea on-line se va realiza la adresa de Internet: www.fonduri.mcsi.ro. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la înregistrarea on-line, solicitanţii trebuie să depună dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse în Ghidul solicitantului pentru această operaţiune.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu