vineri, 2 decembrie 2011

Absorbtia fondurilor destinate mediului rural a ajuns la 20%


Programul National de Dezvoltare Rurala dispune, pentru perioada 2007-2013, de 10 mld. euro, din care au fost platite efectiv 2 miliarde de euro. Au fost semnate 28.806 contracte, in valoare de 3,8 miliarde de euro 

Sursa: Fin.ro 24 Mai 2011

Fondurile europene destinate dezvoltarii rurale ajung mai usor in buzunarele beneficiarilor decat cele structurale. Cel putin asa rezulta din analiza datelor privind absorbtia pe Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) la data de 13 mai. Reali­zarea obiectivelor propuse prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 este asigurata de Autoritatea de Management pentru PNDR, respectiv Directia Gene­rala Dez­voltare Rurala din Ministerul Agri­culturii. Potrivit datelor institutiei, pana la jumatatea lunii mai a anului curent au fost platite catre beneficiari 2,006 miliarde de euro, reprezentand o absorbtie de 19,9% comparativ cu aproa­pe 12% pe fondurile structurale si de coeziune. 

Cheltuiala publica in cadrul PNDR pentru intreaga perioada de implementare, respectiv 2007-2013, este de 10.097.083.737 de euro, cheltuiala privata (cofinantarea proiec­telor de investitii) estimata fiind de 3.477.364.099 de euro, rezultand asadar un total de 13.574.447.836 de euro investiti la nivel national pentru agricultura si dezvoltare rurala.

In cadrul sesiunilor pentru depu­nerea cererilor de finantare, din martie 2008 pana in prezent au fost depuse 60.818 cereri de finantare in valoare de aproximativ 13,65 miliarde de euro. In termeni de angajare, pana in prezent, din totalul sumelor alocate prin pro­gram au fost incheiate 28.806 contracte in valoare de 3,8 miliarde de euro, rezultand un grad de angajare a aloca­rilor directe de la Uniunea Europeana de
aproximativ 54%.

Alocarea pentru modernizarea fer­melor, angajata in proportie de 67%

Masura 1.2.1 - „Modernizarea exploata­tiilor agricole” a suscitat un viu interes inca de la inceput, dispunand de 913 milioane de euro. Pana in prezent, APDRP a primit 6.117 cereri de finantare, dintre acestea fiind semnate contracte pentru 1.653, cu o valoare  de 614,5 milioane de euro. Totodata, au fost efectuate plati de peste 257,8 milioane de euro, repre­zentand o absorbtie de 28%. Suma maxima nerambursabila poate ajunge pana la 2 milioane de euro pentru un proiect.

In ceea ce priveste cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, sustinuta, prin Masura 1.2.3, cu 999 mil. euro, din 1.983 de cereri depuse au fost semnate contracte de finantare pentru 823. Valoarea publica a proiec­telor este de peste 640 de milioane de euro (angajare de 64%), iar platile efectuate insumeaza 146 de milioane de euro, corespunzand unui grad de absor­btie de 14,6%. Suma maxima neram­bursabila pentru un proiect prin Masura 1.2.3 poate ajunge pana la 2 milioane de euro.

Reconstructie dupa inundatii

Proiectele din cadrul Masurii 3.2.2 - „Renovarea si dezvoltarea satelor” primesc fonduri europene 100% nerambursabile pentru investitii care se realizeaza in spatiul rural, reprezentat de comune, ca unitati administrativ-teritoriale, impre­una cu satele componente. Au fost depuse 3.039 de cereri de finantare, suma alocata acestei masuri, pana in anul 2013, respectiv 1,57 miliarde de euro, fiind depasita de aproape cinci ori. Au fost contractate 612 proiecte, cu o valoare de 1,53 miliarde de euro (contractare de 98%). Platile efectuate insumeaza 234 de milioane de euro. Suma maxima neram­bursabila poate ajunge pana la 6 milioane de euro.

Alocarea pentru acest an, de 155.942.700 de euro, este destinata doar proiectelor care se incadreaza in com­ponenta d) „Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infra­structurii rutiere afectate de inun­datii in anul 2010”. Perioada estimativa de desfa­surare a sesiunii de depunere a proiectelor este 1-29 iulie 2011.

In cadrul Masurii 3.1.2 - „Sprijin pen­tru crearea si dezvoltarea de micro­in­treprinderi”, cu o alocare de 385 mil. euro, au fost depuse 3.980 de cereri de finan­tare. Au fost contractate 1.707 pro­iec­te, cu o valoare de aproape 240 de mili­oane de euro (angajare de 62%). Platile efectuate, de 81 mil. euro, asigura o absor­btie de 21%. Suma maxima neram­bur­sabila poate ajunge pana la 200.000 de euro.
Activitatile legate de turism sunt incu­rajate prin Masura 3.1.3, care beneficiaza de o alocare de 534 mil. euro. Au fost depuse 1.697 de cereri de finantare, fiind contractate 673 de proiecte, in  valoare de 119 milioane de euro, ceea ce reprezinta un grad de angajare de numai 22%. 

Aproape 5.000 de tineri fermieri instalati la sate

Masura 1.1.2 - „Instalarea tinerilor fer­mieri” nu a fost exploatata nici macar la potential mediu. Au fost depuse 6.572 de cereri de finantare, dintre care au fost contractate 4.957 de proiecte, insa valoa­rea acestora, de peste 102 milioane de euro, corespunde unui grad de contrac­tare de numai 30%. Suma platita pana in prezent fermierilor se apropie de 60 mil. euro (18% din suma totala alocata). Sprijinul financiar acordat este intre 10.000 si 25.000 de euro.

Platile din fondurile pentru pescuit, doar 10% din total

Fondul European pentru Pescuit (FEP) se deruleaza pe durata a sapte ani si are un buget total la nivelul Uniunii Europene de aproximativ 3,8 miliarde de euro. Pentru perioada de programare 2007-2013, Programului Operational pentru Pescuit din Romania i-a fost alocat un buget de 307,6 milioane de euro, din care 230,7 mil. euro reprezinta contributia UE. La sfarsitul anului 2010 s-a reusit plata integrala a alocarii financiare aferente anului 2007, de 20,17 mil. euro. 

Au fost depuse 239 de proiecte, in valoare totala de 345 de milioane de euro, dintre care au fost selectate spre finantare 108, in valoare de 140,15 mil. euro. Au fost semnate 131 de decizii de finantare in valoare de 94,9 milioane de euro, reprezentand un grad de angajare de 30,86%. Sumele care au ajuns deja in buzunarele beneficiarilor cumuleaza 30,78 mil. euro, respectiv 10,01% din alo­carea totala.

Autor: Arabela Boboc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu