vineri, 2 decembrie 2011

Guvernul ia pentru prima data in serios riscul de a pierde fonduri europene


Executivul a oprit trimiterea facturilor la Bruxelles si verifica toate contractele UE cu achizitii publice 

Sursa: Fin.ro 25 Iulie 2011

Guvernul a sistat trimiterea fac­turilor catre decontare la Bru­xelles de teama ca Romania ar putea pierde bani daca Exe­cu­tivul european gaseste nereguli. Autoritatile de management in colaborare cu alte institutii ale statului vor efectua verificari ale tuturor contractelor de achizitii publice, astfel incat deficientele sa fie detectate de autoritatile romane, caz in care nu pierdem fonduri. Desigur, cu conditia ca neregulile sa fie remediate sau pedepsite. 

Efervescenta creata de autoritati in ultimele saptamani in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene este pe de-o parte neasteptata, pe de alta parte mult-asteptata. Cei care s-au incumetat sa intre in acest domeniu s-au con­frun­tat inca de la inceput cu diverse difi­cul­tati pe toate planurile implicate in acce­sarea acestor bani, insa guvernul nu a fost niciodata pana acum, in cei trei ani si jumatate de la demararea progra­me­lor operationale, atat de „implicat” in mod practic. Posibilitatea pierderii unei importante parti din cei 19,2 miliarde de euro fonduri structurale si de coeziune pare sa fie pentru prima data luata cu adevarat in serios. La fel de important este si riscul de a pierde bani si in perioa­da 2014-2020. Principalul eveni­ment care a declansat acest val de implicare a autoritatilor, in urma caruia au fost comandate rapid cateva masuri concrete si au fost anuntate alte cateva, este sista­rea platilor pe Axa 2 a POR. 

Daca masu­rile se vor pune in aplicare intr-adevar si da­ca vor avea efecte pozitive ramane insa de vazut. Efica­citatea uneia dintre dispozitii, impusa de presedintele Tra­ian Basescu, ar putea fi pusa insa sub sem­nul intrebarii. Acesta a cerut guver­nu­lui, pe 20 iulie, sa nu mai trimita fac­turi la Bruxelles pentru decontare, ceea ce inseamna practic opri­rea platilor pe toate proiectele aflate in derulare. Ulte­rior, premierul Emil Boc a venit cu pre­ci­zarea ca proiectele merg mai departe, urmand sa fie finan­tate temporar doar de la bugetul de stat, iar sumele vor fi re­cu­perate ulterior du­pa trimiterea fac­tu­rilor catre Executivul european.

Doar ca avand in vedere lun­gul istoric al in­tar­zierilor platilor, san­se­le ca in noile con­di­tii lucrurile sa se de­ruleze mai bine sunt scazute. Se pune intrebarea daca fara de­con­tari de la Uniunea Europeana va avea guvernul fonduri sa acopere cere­ri­le de rambur­sare depuse de beneficiari.  

Pentru moment suntem ultimii din Uniunea Europeana in ceea ce priveste absorbtia cu rambursari efective catre beneficiari de numai 3% din suma totala alocata pentru perioada 2007-2014. Daca se iau in considerare si prefinantarile pla­tite gradul de accesare era de 13,17% (aproximativ 2,6 mld. euro, din care 60% prefinantari) la jumatatea anului 2011.

Istoricul recent al evenimentelor

21 iunie. Pe 21 iunie a devenit publi­ca
informatia potrivit careia Comisia Eu­ropeana a intrerupt platile pentru Axa Prioritata 2 - Imbunatatirea infrastruc­tu­rii regionale si locale de transport din Pro­gramul Operational Regional (POR), din cauza deficientelor constatate in ur­ma unui audit efectuat in Romania in perioa­da 28 martie-1 aprilie 2011. Proble­mele des­coperite in sistemul de achizitii pu­bli­ce, folosit in adjudecarea contrac­telor de lu­crari, se refera la utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autori­ta­tile contractante in se­lec­tia construc­to­rilor, potrivit Execu­tivului de la Bruxelles.
Ministerului Dezvoltarii Re­gio­nale si Tu­ris­mului i s-a cerut sa veri­fice, in doua luni, contractarea tuturor lucrarilor pe Axa 2. Este vorba despre o sistare tempo­rara a platilor pana cand Comisia va primi rezultatele verificarilor.
23 iunie. Premierul roman a primit o scrisoare de la Jose Manuel Barroso, presedintele Comisiei Europene,  in care acesta se arata extrem de ingrijorat de stadiul absorbtiei, de doar 3%.

Comitetul interministerial pentru fonduri UE

7 iulie. In cadrul Comitetului inter­minis­terial privind absorbtia fondurilor europene, premierul Emil Boc le-a facut reprosuri si le-a cerut explicatii minis­tri­lor care au in subordine autoritati de ma­na­gement. Acestia „nu si-au respectat an­gajamentele privind cresterea volu­mu­lui de fonduri europene atrase”. 

Tot de la acea sedinta a pornit ideea infiin­ta­rii unui minister care sa gestioneze toate fon­du­rile europene, dupa reteta de succes a polonezilor. Ar fi insa un proces de durata si anevoios, mai ales ca ar trebui obtinut si avizul Parlamentului, deci am putea vor­bi abia din toamna in­colo despre aceas­ta idee. 

Viitorul Mi­nis­ter al Aface­ri­lor Europene ar urma sa coor­doneze Au­to­ritatea pentru Coor­do­narea Instru­mentelor Structurale (ACIS) din subor­di­nea premierului si, probabil, Autoritatea de Audit de pe langa Curtea de Conturi, nu si autoritatile de management.

Sanctiuni pentru beneficiari, nu si pentru autoritatile de management

De asemenea, premierul Emil Boc a anuntat ca se analizeaza posibilitatea rez­i­­­lierii contractelor celor care, in sase luni de la semnare, nu demareaza lucra­ri­le. Potrivit premierului, solutia va fi re­gle­mentata prin hotarare de guvern, ca modalitate de grabire a stadiului de im­ple­mentare. Guvernul pare sa uite insa ca multe din intarzieri sunt cauzate de acti­vitatea deficitara de la nivelul insti­tutiilor care se ocupa de aceste fonduri si care nu au fost niciodata sanctionate.

14 iulie. Premierul Emil Boc a dat membrilor Cabinetului sarcina de a rezilia contractele UE care depasesc nejus­tificat termenul de implementare sau pe cele in cazul carora sunt desco­pe­ri­te licitatii trucate.  ,,Vom fi extrem de du­ri si necrutatori ca si guvern cu firme­le si cu autoritatile publice, in special, ca­re nu realizeaza corect licitatii sau au in­tar­zieri in derularea proiectelor. Am cerut expres ministrilor sa rezilieze con­tract­e, adica sa le anuleze, daca sunt gre­seli de licitatii sau intarzieri nejustificate in derulare”, a declarat Boc.

PE cere un raport clar si transparent

19 iulie. Europarlamentarul social-de­mocrat Catalin Ivan i-a cerut pre­mie­rului Emil Boc, intr-o scrisoare deschisa, publicarea urgenta a unui raport clar, transparent si exhaustiv privind gradul real de absorbtie a fondurilor europene la nivelul fiecarui minister. Social-de­mo­cra­tul solicita, de asemenea, ca datele sa fie insotite de metodologia pe baza ca­re­ia s-au facut calculele. Ivan isi justifica so­licitarea spunand ca exista ne­con­cordante intre cifrele prezentate de diferite institutii ale statului, precum si fata de datele precizate de presedintele Comi­siei Europene Jose Manuel Barroso.

Se verifica toate proiectele bazate pe licitatii

20 iulie. Presedintele Traian Basescu a adresat guvernului rugamintea ca, pentru moment, sa nu mai fie trimise fac­turi catre decontare la Bruxelles pen­tru proiectele cu finantari pe fonduri structurale si de coeziune. Nu intra in aceasta discutie si proiectele pe agricul­tu­ra. Basescu a explicat ca atunci cand un audit european sau al Curtii de Con­turi Europene depisteaza nereguli in de­ru­larea contractelor cu finantare euro­pea­na, banii se retrag, in timp ce daca even­tualele nereguli sunt consta­ta­te de statul roman, sumele pot fi rea­locate pe alte proiecte. De asemenea, premierul Boc a cerut ministrilor si sefilor autori­tatilor de mana­gement sa aplice corectii finan­ciare in proiectele UE pentru care sunt incalcate normele achizitiilor sau sunt intarziate nejustificat, solicitand totodata si ca numele sefilor responsabili din aceste autoritati sa fie indicate public. 

21 iulie. Premierul Emil Boc a anun­tat ca proiectele nu vor fi oprite, ci fi­nantate in continuare de la bugetul de stat. Guvernul va trimite facturile la Bru­xelles doar dupa verificari suplimentare efec­tuate de autoritatile de management in colaborare cu alte institutii ale statului, con­tributia europeana urmand astfel sa fie recuperata ulterior.

Ministrii vor trebui sa prezinte perio­dic - in cadrul comitetului interminis­te­rial - rapoarte privind rezultatele con­­troa­­lelor de reverificare a proce­du­rilor de achizitii publice pentru proiectele europene aflate in derulare.

Autor: AB

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu