vineri, 2 decembrie 2011

Linia de finantare de 100 milioane € pentru investitii in IMM-uri va fi deschisa in aprilie


Nivelul platilor efectuate de OI IMM a ajuns la 12,91% din valoarea contractelor, dupa o evolutie abrupta in 2010 fata de anul anteriorSursa: Fin.ro 28 Martie 2011

Crearea unor noi unitati de pro­ductie, diversificarea productiei unui amplasament existent sau modernizarea societatilor sunt obiectivele ce pot obtine fi­nantare nerambursabila prin Opera­tiunea „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.062.500 si 6.375.000 de lei acordat pentru investitii in intre­prinderile mici si mijlocii” din cadrul POSCCE. Aceasta va fi lansata, potrivit ultimelor informatii oficiale, in a doua jumatate a lunii aprilie.Organismul Intermediar pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (OI IMM) gestioneaza Axa Prioritara (AP) 1 a Programului Operational Sectorial „Cres­terea Competitivitatii Economice”. Institutia a postat spre consultare publica  Ghidul Solicitantului pentru Operatiunea 1.1.1 „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.062.500 si 6.375.000 de lei acordat pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii”, care are o alocare de 100 de milioane de euro si va fi lansata in a doua jumatate a lunii aprilie. Initial fusese programata pentru acesta luna. 

Potentialii beneficiari au putut sa-si exprime astfel punctele de vedere privind imbunatatirea documen­tului. „Majoritatea modificarilor soli­citate de mediul de afaceri au fost legate de elemente formale: corelari intre capi­tole, subcapitole, alineate, reformularea unor sintagme pentru a fi mai explicite, eliminarea unor propozitii, fraze, para­gra­fe care se repetau in text, intro­du­ce­rea unor precizari suplimentare legate de anumite aspecte din Ghid”, a declarat pentru „Fin.ro” Adrian Potorac, sef serviciu Programe si Asistenta Tehnica in cadrul OI IMM. 

De ase­m­e­nea, institutia a postat pe site (oiimm.mim­mcma.ro) un comunicat referitor la cal­culul valorii reziduale, utilizat exclusiv in cadrul operatiunilor de investitii mari si mici. „Este de fapt o repostare a acestuia facuta in anul 2009. 

Din pacate, aplicatia informatica de calcul electronic al indicatorilor finan­ciari solicitati in analiza financiara a proiectelor de investitii, promisa spre publicare cu 30 de zile inaintea lansarii apelului de proiecte, nu a fost inca pos­tata din cauza unor probleme tehnice. Speram sa fie postata pana saptamana viitoare (28 martie-1 aprilie - n.r.), astfel incat apelul sa poata fi lansat in a doua jumatate a lunii aprilie”, a mai spus Potorac. Potrivit acestuia, nivelul de interes pentru operatiunile AP 1 va fi in acest an chiar mai mare decat cel mani­festat de aplicanti la apelurile anterioare, in special in cadrul operatiunilor de investitii. 

Peste 4.100 de proiecte depuse

Pana la data de 11 martie 2011 au fost depuse la OI IMM 4.113 proiecte, dintre care: la apelul 1 - 1.856 - in cadrul a cinci scheme de finantare), la apelul 2 -  1.642 (patru scheme de finantare), iar la apelul 3  sunt 615 proiecte depuse aferente unei scheme de finantare ce a fost lansata in 2010. Previziunea autoritatilor pentru acest an este ca se va ajunge la 1.850 de proiecte depuse pe apelul 3 care continua.

Bugetul alocat AP 1 - Un sistem ino­vativ si ecoeficient de productie - pentru perioada 2007-2013 a fost initial de 2.145,9 milioane de lei si suplimentat ulterior pana la 2.721,1 milioane de lei. Bugetul alocat apelului 1 a fost de 448,3 mil. lei, iar valoarea contractelor de 304,13 mil. lei, bugetul alocat apelului 2 a fost de 1.038,5 mil. lei, iar valoarea contractelor de 757,16 mil. lei. In cele din urma, bugetul alocat apelului 3 se ridica la 894,4 mil. lei, iar valoarea contractelor semnate pana acum este zero.

In ceea ce priveste situatia cererilor de rambursare (CR) depuse si platite in cadrul programelor gestionate de OI IMM se observa o evolutie abrupta. Daca in anul 2009 au fost platite 30 CR in valoare de 6,75 mil. lei, in anul 2010 au fost platite 262 CR in valoare de 86,85 mil. lei. Apoi, pana la 11 martie anul curent numarul CR platite a urcat la 387, in valoare de 132,22 mil. lei. Previziunile pentru anul 2011 sunt de 550 CR in valoare de 203,8 mil. lei. Platile efectuate au crescut in 2010 de la 0,15% la 11,68% din valoarea contractelor. La data de 11.03.2011 nivelul era de 12,91%, potrivit datelor organismului intermediar pen­tru IMM.

Masuri de accelerare a accesului firmelor la bani europeni

Pentru apelurile de proiecte ce urmeaza a fi lansate in acest an au fost luate o serie de masuri de consolidare si accelerare a accesului firmelor mici si mijlocii  la fondurile structurale, potrivit lui Adrian Potorac. Printre acestea se numara:
 •  posibilitatea de gajare/ipo­te­care a activelor achizitionate prin pro­iectele finantate din fonduri structu­rale (HG 606/2010);
 • aplicarea, pentru toate operatiunile gestionate, a procedurii de depunere cu termen-limita si eliminarea pro­cedurii de depunere continua;
 • alocarea in anul 2011 a 65% din valoarea ramasa necontractata la 31.12.2010 la toate operatiunile ges­tio­nate (sumele disponibile in 2011 pentru dezvoltarea unui sistem inovativ si ecoeficient de productie);
 • elaborarea unei aplicatii informa­tice pentru calculul electronic unitar al indicatorilor financiari care se soli­cita in cazul proiectelor de investitii;
 • contractarea de servicii externe pen­tru evaluarea tuturor proiectelor depuse, pentru verificarea adminis­trativa a cererilor de rambursare si pentru monitorizarea si controlul modului de implementare a pro­iectelor aprobate la fata locului, in echipe mixte;
 • obligativitatea prezentarii la depu­nerea proiectului a unei Scrisori de Confort (angajanta) pen­tru solici­tantii care recurg la credite pentru asigurarea cofinantarii cheltuielilor eligibile.
Sumele disponibile in 2011 pentru dezvoltarea unui sistem inovativ si ecoeficient de productie

 • 100 mil. euro - aprilie: Op. 1.1.1 - Sprijin financiar in valoare cuprinsa intre 250.001-1.500.000 de euro acordat pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii - Apel 3
 • 12 mil. euro - mai: Op. 1.1.3 - Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare Apel 3
 • 13 mil. euro - iunie: Op. 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor - Apel 3
 • 123 mil. euro - septembrie:  Op. 1.1.1 - Sprijin financiar in valoare de pana la 250.000 de euro acordat pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii - Apel 4
 • 13 mil. euro - octombrie: Op. 1.3.2 - Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor - Apel 2
 Autor: Arabela Boboc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu