joi, 1 decembrie 2011

Ghidul Solicitantului nu poate inlocui experienta aplicantilor

Din culisele finantarilor europene: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Sursa: fin.ro 28 Octombrie 2009

 
Finantarea europeana in domeniul resurselor umane ar putea reprezenta o solutie pentru multe dificultati cu care se confrunta angajatorii in ultima perioada. Insa fiind vorba despre un sistem aflat inca in constructie, cati dintre cei care si-au propus sa acceseze astfel de fonduri au primit sprijin in redactarea proiectului si mai apoi, dupa o eventuala aprobare a cererii, in implementarea acestuia? Cele mai utile raspunsuri vin de la aplicantii care au reusit.

Programul Operational Sectorial Dez­voltarea Resurselor Umane (POSDRU) are cel mai mare numar de proiecte depuse pana in prezent dintre cele sapte POS-uri, respectiv 5.007, ceea ce este explicabil, intrucat sumele disponibile pe proiecte nu sunt foarte mari, fiind necesar un numar mare de aplicatii pen­tru absorbtia fondurilor, iar pro­ce­durile de accesare sunt mai simple decat in cazul fondurilor structurale, spre exem­plu. Proiectele pot fi depuse on-line, iar expedierea prin posta este ne­cesara nu­mai pentru sase documente din apli­catia finala. O alta particularitate avantajoasa este ca, in faza de selectie a proiectului, solicitantul nu trebuie sa-si dezvaluie identitatea. In acest fel, sunt asi­gurate sanse egale tuturor apli­can­tilor.

Proiecte multe, calitate slaba

Daca in ceea ce priveste numarul pro­iec­telor stam bine, nu acelasi lucru se poate spune cand avem in vedere cali­tatea celor depuse. Este o parere in cu­nos­tinta de cauza si ii apartine lui  Dragos Jaliu, consultant finantari euro­pene, par­te­ner in cadrul Structural Con­sulting Group. Din cele 5.007 pro­iecte depuse pa­na in prezent, 782 au fost aprobate, pen­tru 582 s-au semnat con­tracte de finantare, iar 2.000 au fost res­pinse.

„Exista pro­bleme in ceea ce pri­veste durata mare de evaluare si de selectie a proiectelor (aproape sapte luni in cazul proiectelor depuse la sfarsitul anului 2008), precum si calitatea scazuta a proiectelor depuse: proiecte neeli­gi­bile, nerelevante, cu punc­taje insufi­ciente pe criteriile grilei de evaluare“, mai spune Dragos Jaliu.

Un sondaj postat pe site-ul fonduri-structurale.ro releva ca doua treimi din­tre respondenti sunt interesati de scrierea proiectului si numai o treime de partea de implementare. Explicatia ofe­rita de Dra­gos Jaliu este ca in prezent cei mai multi aplicanti se afla in stadiul depu­ne­rii proiectelor, in urmatorul an ponderea celor interesati de partea de imple­men­tare urmand sa creasca. Liniile de finan­ta­re disponibile in acest moment pe pro­gramul de dez­vol­tare a resurselor umane sunt cele de aju­tor de stat.
Cos­min Me­le­ca, director Directia verificari de mana­ge­ment si monitorizare AMPOSDRU

Potrivit lui Cos­min Me­le­ca, director Directia verificari de mana­ge­ment si monitorizare in cadrul Au­toritatii de Management a Pro­gra­mu­lui Ope­ra­tio­nal Sectorial pen­tru Dez­vol­tarea Resurselor Umane (AMPOSDRU), pentru obtinerea acestor finantari au fost de­puse 250 de proiecte.

Ajutorul de stat des­tinat programelor de HR este regle­mentat de Comisia Euro­peana si Con­si­liul Concurentei si  poate fi accesat pe trei directii: pentru ocupare (bani pentru salarii) si formare specifica, cu o alocare de 56 de milioane de euro, pentru in­struire specifica si generala - 51,9 mili­oane de euro - si ajutor de mini­mis pen­tru securitate - 25 de milioane de euro, care, potrivit lui Meleca, „nu este prea cautat, desi in ultima perioada au inceput sa apara proiecte si pe aceasta linie de finantare”. Finantarea in cadrul schemei de ajutor de stat este intre 10.000 si doua milioane de euro pe doi ani, iar pentru aceste fonduri pot aplica numai intreprinderile, fara parteneri, cu o ex­cep­tie, pe partea de instruire, daca firma nu poate asigura instruirea interna.

In ceea ce priveste schemele pentru proiectele de grant, oficialul Cosmin Meleca nu stie daca se vor lansa in cursul acestui an. Este vorba despre un proces de durata, dat fiind faptul ca se lucreaza cu evaluatori independenti.

Sfaturi utile de elaborare a cererii de finantare

Experienta practica a celor care deja implementeaza programe cu finantare europeana in domeniul resurselor uma­ne arata ca, inainte de a aplica pen­tru ob­ti­nerea fondurilor, sunt nece­sare ca­teva informatii, pe care Ghidul Soli­ci­tantului nu le da. Astfel, compania tre­buie sa ia in con­siderare faptul ca va avea nevoie de re­surse financiare proprii pana la onorarea primelor deconturi de catre AMPOSDRU.

Aurel Radu este managerul proiec­tului „Securitate sociala si formare pro­fesionala pentru sportivi” al Asocia­tiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania in parteneriat cu Minis­terul Tineretului si Sportului si Blocul Natio­nal Sindical (BNS), lansat in iunie 2009 si aflat in a cincea luna de imple­men­tare. Asociatia este afiliata la BNS, acesta fiind beneficiar in patru proiecte aflate in curs de implementare si parte­ner in alte sase pro­iecte in imple­men­tare.

Pro­iectul a be­neficiat de pre­finan­tare. Soli­citarea a pri­mit apro­barea Autoritatii de Ma­na­gement, iar dupa maximum 15 zile de la aceasta aprobare au intrat si banii. Des­pre stadiul in care se afla proiectul in pre­zent Aurel Radu a spus ca in cursul lunii septembrie a de­pus prima cerere de ram­bursare interme­diara la AMPOSDRU, esti­mand o perioada de ram­bursare a chel­tuielilor de doua-trei luni.

„Conform gra­ficului de rambursare depus la AMPOSDRU, ne-am propus ca a doua perioada de rambursare sa fie septembrie-octombrie a.c., insa daca rambursarea pri­mei cereri se va face dupa 15 noiembrie a.c., vom mari a do­ua perioada de ram­bur­sare la trei luni, in­cluzand si luna noiembrie. Asta pen­tru ca fondurile din contul special al proiectului deschis la trezo­rerie sunt reduse”, a declarat Radu pen­tru „Financiarul”.
 

Implicarea totala  este cheia reusitei

Timpul alocat, implicarea si dispo­ni­bi­litatea atat din partea managerului de proiect, cat si din partea expertilor si par­tenerilor sunt principalele resurse care trebuie investite intr-un proiect de succes. Nu este recomandat ca mana­gerul de proiect sa fie directorul firmei, pentru ca a te ocupa de un proiect la un nivel optim inseamna o munca susti­nuta zi de zi.

In ceea ce priveste elaborarea cererii de finantare, Aurel Radu subliniaza ca­te­va aspecte pe care le considera utile. Toata echipa trebuie sa se implice in redactarea cererii de finantare - mana­gerul, par­te­ne­rii, expertii juridici si contabili - si acest proces trebuie sa se desfasoare dupa un grafic, astfel incat toti cei implicati sa poata participa activ. Foarte importanta este implicarea viito­rului responsabil financiar, mai ales ca dupa ce se trece de prima perioada de ra­por­tare prezenta acestuia devine cru­cia­la.

La randul sau, responsabilul juridic, care face in special achizitii, trebuie sa dedice mult timp sarcinilor sale, fiind recomandat sa faca parte din firma care beneficiaza de fon­duri. Ale­ge­rea parte­nerilor trebuie facuta cu mare atentie, considera Aurel Radu, pentru ca, desi prezenta unui partener creste sansele de aprobare a proiectului, daca in timp gradul acestuia de im­plicare se dovedeste a fi redus, doar formal, va fi in­greu­nata des­fasurarea nor­mala a pro­ce­durilor. Importanta partenerului se poa­te vedea in etapa de selectie a pro­iec­telor, cand o justificare corecta a valorii adaugate pe care o aduce colaborarea cu acesta se poa­te transforma in puncte de eligibilitate.

Printre demersurile utile sugerate de Aurel Radu se numara participarea la sesi­uni de instruire organizate de AMPOSDRU, citirea atenta a Ghidului Solicitantului, identificarea corecta a pro­blemei care se vrea a fi ameliorata (in pro­iectul sau a folosit statistici, rapoarte, stu­dii oficiale), verificarea atenta a res­pectarii criteriilor de eligibilitate pentru solicitant, parteneri si grupul-tinta spe­ci­ficate in ghid.


Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)


    *  se desfasoara in perioada 2007-2013, lansat oficial in Romania in martie 2008

    *  surse de finantare - contributie comu­nitara Fondul Social European (FSE) de aproximativ 3,5 miliarde de euro, contributie nationala publica de 650 de milioane de euro si contributie privata

    *  suma alocata pentru 2007-2013 este de 3,476 miliarde euro

    *  impartit in sase Axe Prioritare, cofinantarea variind intre 75% si 91,97% din FSE

    *  gestionat de Autoritatea de Management pentru Programul Operational „Dezvoltarea Resurselor Umane” din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (MMFPS)

    *  implementat de 11 Organisme Intermediare: 8 Organisme Intermediare Regionale si 3 Organisme Intermediare Nationale

    *  obiectiv general - dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii

    *  proiecte depuse pana in prezent – 5.007

    *  proiecte aprobate - 782

    *  proiecte la care s-au semnat contracte de finantare - 582


Autor: Arabela Boboc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu