joi, 1 decembrie 2011

Auditorii, expertii contabili si responsabilii financiari au forum online finantat din fonduri UE


Comunitate de bune practici in managementul financiar al proiectelor derulate prin FSE

Sursa: Fin.ro 25 August 2010

Furnizarea serviciilor de calitate pentru implementarea  cu succes a proiectelor finantate din Fondul Social European (FSE) este sustinuta prin intermediul unei comunitati de bune practici in domeniul managementului financiar. Specialistii carora li se adreseaza programul sunt auditori financiari, experti contabili si responsabili financiari ai proiectelor in derulare, implicati in special in Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) si Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PODCA).

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor de la Universitatea Babes Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a demarat, pe 1 decembrie 2009, proiectul de grant „Model de armonizare a practi­cilor in domeniul managementului fi­nanc­iar al proiectelor finantate prin FSE“, cu o durata de implementare de 12 luni.

Asistenta financiara nerambursabila este acordata prin POSDRU, pe Axa prio­ritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucra­torilor si a intreprinderilor“, Dome­niul Major de Interventie 3.3 „Dezvoltarea  parteneriatelor si incurajarea initia­tivelor partenerilor si societatii civile“ si se ridica la 1.771.417 de lei. 

Proiectul se deruleaza in parteneriat cu Universitatea din Craiova - Facultatea de Economie si Administrarea Aface­rilor, Universitatea „1 Decembrie“ Alba-Iulia - Facultatea de Stiinte, Universitatea de Vest din Timisoara - Facultatea de Economie si de Administrare a Aface­rilor, Universitatea Constantin Bran­co­veanu din Pitesti - Facultatea de Finante Contabilitate si, nu in ultimul rand, Camera Auditorilor Financiari din Ro­ma­nia. 

De asemenea, programul bene­ficiaza de sprijin si consiliere in im­- ple­mentare din partea echipei Ofi­ciului de Accesare a Fondurilor Euro­pene, de la UBB. Aceasta structura are ca misiune asigurarea cresterii continue a accesului universitatii la fonduri euro­pene, iden­tificarea si analiza oportu­nitatilor de accesare, acordarea de asistenta si gesti­onarea proiectelor.

Schimb de experienta intre experti

Asociatiile profesionale active in domeniul managementului financiar, membrii parteneriatelor locale pentru ocuparea fortei de munca si incluziune sociala (compuse in general din firme, institutii sau autoritati cu impact sau interes local sau judetean), membrii pactelor teritoriale (includ organizatii mari ale caror activitati sunt relevante la nivel regional) si organizatiile negu­vernamentale beneficiaza de sprijin in scopul furnizarii de servicii de calitate pentru implementarea  cu succes a proiectelor finantate din FSE, prin constituirea unei comunitati de practici in domeniul gestiunii financiare.  Astfel, auditorii financiari, expertii contabili si responsabilii financiari ai proiectelor in derulare, implicati in special in proiec­tele POSDRU si PODCA, pot face schimb de cunostinte si de experienta si isi pot impartasi atat dificultatile intalnite, cat si exemplele de buna practica.

Printre obiectivele specifice urmarite se numara ameliorarea comunicarii intre responsabilii financiari, auditori si expertii contabili privind interpretarea si implementarea practica a unor proceduri specifice raportarilor finan­ciare care le sunt solicitate, pregatirea profe­sionala practica specifica mana­ge­mentului financiar al proiectelor, cres­terea adaptabilitatii cursurilor uni­ver- sitare de profil la specificul pro­iectelor finantate prin FSE. Un alt obiectiv al programului este cresterea capacitatii responsabililor financiari, auditorilor, expertilor contabili si cadrelor didactice din invatamantul economic de a analiza multicriterial legislatia si practica mana­gementului financiar al proiectelor finan­tate FSE, pentru a fi astfel mai pre­gatiti sa furnizeze servicii beneficiarilor.

Informatiile specialistilor, accesibile online

S-a creat deja o comunitate de bune practici, care se bazeaza pe procesul de invatare sociala, intrucat exista experti cu atributii diferite, dar care au un scop pro­fesional comun. Schimbul per­ma­nent de experienta intre toti membrii grupului-tinta se desfasoara atat prin intermediul intalnirilor directe, la se­mi­narii si cursuri, cat si virtual, printr-un forum online, pe site-ul practicifse.ro. Foarte important este ca si cei care nu sunt implicati in proiect isi pot face cont pe acest portal si pot avea, astfel, acces la informatiile specialistilor. „Cei care se logheaza pe forumul comunitatii pot fi atat din cadrul programului, cat si independenti. Ei semnaleaza probleme, iar specialistii din proiect, care sunt chiar grupul-tinta, isi impartasesc pro­pria experienta, pornind de la cum se realizeaza achizitiile, cum se inca­drea­za pesonalul din institutiile publice si pana la aspecte mult mai simple“, a declarat pentru „Financiarul“ Alina Dumitrascu, asistent manager de proiect.

Grupul-tinta: 300 de persoane

In cadrul programului sunt pre­va­zute 15 intalniri regionale, dar si cursuri in Alba-Iulia, Cluj, Ramnicu-Valcea, Sibiu, Timisoara, Brasov, Bucu­resti sau alte orase. Temele de curs sunt legate de achizitiile publice, conta­bili­tatea si deru­larea contabilitatii in pro­iec­tele POS­DRU, in special legislatie anti­frauda si nere­guli financiare. 

„Este o intreaga retea. Anticipam o participare de cel putin 300 de persoane, acesta fiind grupul-tinta, din personalul asociatiilor profesionale active in domeniul mana­gemen­tului financiar (Camera Consul­tantilor Fiscali, Corpul Expertilor Con­ta­bili si al Con­tabililor Autorizati, Ca­me­ra Auditorilor Financiari din Ro­ma­nia etc.), dar si personal al or­ga­n­izatiilor societatii civile, al membrilor pactelor teri­toriale si par­teneriatelor locale pen­tru ocuparea fortei de munca si inclu­zi­une sociala“, a mai spus Alina Dumitrascu. 

Autor: Arabela Boboc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu