joi, 1 decembrie 2011

Programe in derulare pentru accesarea a 320 milioane € destinate dezvoltarii rurale


Sprijinul financiar acordat beneficiarilor este de 50%-70% din valoarea totala a documentatiilor 

Sursa: Fin.ro 23 Iunie 2010 

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) are deschise in aceasta perioada patru sesiuni pentru depunerea proiectelor de dezvoltare rurala, pe Masurile 1.1.2, 1.2.3, 3.1.2 si 1.4.2, iar fondurile nerambursabile din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) disponibile insumeaza aproximativ 320 de milioane de euro.

Numarul proiectelor depuse pana in prezent pe cele patru masuri se ridica la aproape 6.200, dintre acestea numai 1.200 fiind contractate.


Prin Programul National de Dez­voltare Rurala 2007-2013 (PNDR) se acor­da fonduri europene nerambursabile in valoare totala de 10 miliarde de euro pentru investitii care contribuie direct la dezvoltarea economica si sociala a satelor din Romania. 

In prezent, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) are deschise sesiuni de primire a proiectelor pentru patru masuri finantate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), pe care il gestioneaza. Sprijinul financiar acordat variaza intre 50% si 70% din valoarea totala a proiectului, iar beneficiarii acestor fonduri pot fi fer­mieri, persoane fizice autorizate sau aso­ciatii familiale, grupuri de produ­catori, microintreprinderi sau intre­prinderi mici si mijlocii.
Cea de-a treia sesiune de cereri de proiecte pentru Masura 1.1.2 „Instalarea tinerilor fermieri“, din cadrul PNDR, Axa I - „Cresterea competitivitatii secto­rului agricol si silvic“, este activa in perioada 1-30 iunie 2010. 

Fondurile disponibile pentru aceasta sesiune sunt de 50.000.000 de euro, iar intre 1 si 30 septembrie se va desfasura o alta sesiune care va oferi tot 50.000.000 de euro. Su­ma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui pro­iect din cadrul Masurii 1.1.2 este de 25.000 de euro/exploatatie. In total, fondurile pentru instalarea fermierilor se ridica la 337.221.484 de euro, 80% contributia UE si 20% contributia guvernului. 

Obiectivele Masurii 1.1.2 sunt im­buna­tatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri, cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si spri­jinirea procesului de modernizare in con­formitate cu cerintele pentru pro­tectia mediului, igiena si bunastarea ani­malelor si siguranta la locul de munca. 

Tot pana la data de 30 iunie este deschisa si cea de-a zecea sesiune de cereri de proiecte pentru Masura 1.2.3 „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere“. Fondurile puse la bataie insumeaza 170.000.000 de euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 1.2.3 este de 3.000.000 de euro. Fondurile totale alo­cate Masurii 1.2.3 prin FEADR se ridica la 1,07 miliarde de euro.

Incadratata tot in Axa I, Masura 1.2.3 urmareste introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obti­nerea de noi produse agricole si fores­tiere competitive, adaptarea intre­prin- derilor la noile standarde comunitare, atat in etapa de procesare, cat si in cea de distributie a produselor obtinute, cres­terea valorii adaugate a produselor forestiere, precum si a eficientei eco­no­mice a activitatii microintre­prinderilor.

Aproape 96 mil. € pentru crearea si dezvoltarea intreprinderilor

Cea de-a cincea sesiune de cereri de proiecte pentru Masura 3.1.2 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro­intreprinderi“ se desfasoara in perioada 14 iunie-15 iulie 2010. Fondurile dispo­nibile sunt de 95.857.420 de euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 de euro. Masu­ra 3.1.2 se incadreaza in Axa III „Im­bunatatirea calitatii vietii in zonele ru­rale si diversificarea economiei rura­le“ si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incu­rajarea activi­tatilor nonagricole, in scopul cresterii nu­marului de locuri de munca. Fondu­rile totale alocate Ma­surii 3.1.2 prin FEADR insumea­za 395 de milioane de euro. 

Sesiunea aferenta Masurii 1.4.2 „Infiin­tarea grupurilor de producatori“ este intr-o situatie diferita, intrucat lansarea acesteia a avut loc pe 3 decem­brie 2008, insa este deschisa continuu pana la epuizarea fondurilor (6.942.795 de euro). Suma maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 1.4.2 este de 100.000 euro/anul I, 100.000 euro/an II, 80.000 euro/an III, 60.000 euro/an IV, 50.000 euro/an V.

Obiectivul general al Masurii 1.4.2 din Axa I este cresterea competitivitatii sectoarelor primare agricol si silvic, prin dezvoltarea relatiilor dintre producatori si sectoarele de procesare si comercia­lizare, precum si adaptarea productiei din punct de vedere calitativ si cantitativ la cerintele consumatorilor. Contributia publica totala aferenta Masurii 1.4.2 este de aproape 139 de milioane de euro, iar de aceasta pot beneficia grupurile de pro­ducatori recunoscute oficial.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu