joi, 1 decembrie 2011

Cereri de 8 mld. € la fondurile pentru HR, valoare de doua ori mai mare decat alocarea


Sursa: Fin.ro 22 Noiembrie 2010

Potrivit situatiei implementarii Programului Operational Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) de la sfarsitul lunii octombrie anul curent, valoarea solicitata prin proiectele depu­se din 2008 pana in prezent este de apro­ximativ doua ori mai mare com­parativ cu alocarea financiara pe intrea­ga perioada de desfasurare a pro­gra­mului, ajungand la 31,5 miliarde de lei (aproximativ 8 miliarde de euro), in timp ce POSDRU dispune, in total, de 4,2 miliarde de euro. 

In general, valoarea solicitata rapor­tata la suma disponibila in perioada 2007-2013 este mai mare pe fiecare DMI, cu exceptia DMI 4.1 si DMI 4.2, destinate serviciului public de ocupare.  Cea mai ridicata valoare solicitata este pe DMI 3.2, 4,43 miliarde de lei,  de patru ori mai mare decat alocarea financiara, de numai 1,15 miliarde de lei. Si pe DMI 3.1 cererea este mult mai mare, de cinci ori peste suma alocata, de numai 694 de milioane de lei.    

In total, au fost deschise 109 linii de finantare, dintre care 55 pentru proiecte strategice, iar restul pentru cele de grant. Alte sase linii de finantare se afla in pregatire, a anuntat autoritatea de management. Pana la sfarsitul lunii octombrie, au fost depuse in total 7.152 de proiecte - 3.601 proiecte de grant, 2.667 strategice, 884 de cereri de ajutor de stat/minimis, dintre acestea fiind selectate pentru finantare 2.132 de proiecte - 1.032 strategice, 788 de grant si 312 cereri de ajutor de stat.

Cel mai mare numar de  proiecte au fost apro­bate pe Domeniul Major de Inter­ventie (DMI) 5.1 „Dezvoltarea si implemen­tarea masurilor active de ocupare” si pe DMI 3.2 „Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”, 413, respec­tiv 376. De altfel, Comitetul de Monito­rizare a programului are in vedere realocari financiare de 255.513.251 de euro catre AP3 si 50.000.000 de euro catre AP5.

In ceea ce priveste strict ajutoarele de stat si ajutorul de minimis, in valoare de 526 de milioane de lei, pentru care potentialii beneficiari sunt doar intreprinderile, mai sunt deschise pana la 30.11.2010 liniile de Sprijin financiar pentru ocupare - DMI 5.1, Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul rural - DMI 5.2 si Programe de mentorat pentru tinerii angajati - DMI 2.1. Pentru proiectele depuse in anul 2010 s-au inregistrat 109 contestatii, aflate in curs de solutionare la CSC, cel mai probabil pana la sfarsitul lunii noiembrie, potrivit autoritatii de mana­gement.

Autor: AB

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu