vineri, 2 decembrie 2011

Platile pe proiectele de investitii in intreprinderi mari: 55 mil. lei. Inca 1 mld. lei in asteptare


Companiile au semnat cu Ministerul Economiei contracte pentru 665 mil. lei nerambursabili si mai pot accesa inca 400 mil. lei 

Sursa: Fin.ro 20 Iunie 2011

Marile intreprinderi pot depune pana pe 16 august proiecte pentru a primi finantari nerambursabile de pana la 20 milioane de lei fiecare de la Uniunea Europeana si bugetul de stat. Autoritatea de Management a POSCCE, din cadrul Ministerului Economiei, a alocat 400 de milioane de lei pentru apelul trei al operatiunii privind investitiile in intre­prinderi mari. Si firmele mici si mijlocii pot accesa, tot in aceasta perioada, fonduri de 425 de milioane de lei.

Asteptata cu mare interes de oamenii de afaceri, mai ales avand in vedere ca lansarea a fost amanata de doua ori, cererea de propuneri de proiecte pentru apelul trei al Operatiunii 1.1.1 B: Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangi­bile si intangibile pentru intre­prin­derile mari se desfasoara intre 2 iunie si 16 august 2011. Linia de finantare face parte din Axa Prioritara 1 - Un sistem de pro­ductie inovativ si ecoeficient, Dome­niul Major de Interventie 1.1 - Inves­titii pro­ductive si pregatirea pentru compe­titia pe piata in special al IMM-urilor, din cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Com­petitivitatii Economice (POSCCE). Bugetul total al acestei cereri de propuneri de proiecte este de 400 de milioane de lei, iar valoarea sprijinului finan­ciar nerambursabil acordat unei intre­prinderi se ridica la 20 de milioane de lei.

Majorarea cifrei de afaceri si a exporturilor

Pentru operatiunea de investitii adresata intreprinderilor mari au fost lansate pana in acest moment doua apeluri de proiecte, unul in 2008, cu un buget de 215 milioane de lei, si unul in 2010, cu un buget de 450 de milioane de lei. Bugetul total alocat acestei operatiuni
pentru intreaga perioada de programare a fost epuizat in cadrul apelurilor din 2008 si 2010, suma de 400 de milioane de lei alocata apelului din 2011 provenind din realocari efectuate in cadrul Axei Prioritare 1, ca urmare a deciziei Comitetului de Monitorizare al POSCCE din octombrie 2010.

In cadrul apelului aferent anului 2008 intreprinderile mari au depus 123 de proiecte si in cadrul celui din 2010, 194 de proiecte. Au ajuns sa fie semnate 26 de contracte pentru apelul din 2008, respectiv 43 de contracte semnate si 9 contracte in curs de semnare pentru apelul din 2010. 

Valoarea totala a platilor efectuate pana la data de 13 mai 2011 pentru proiectele finantate in cadrul acestei operatiuni este de 55.339.585 de lei, potrivit datelor Ministerului Econo­miei furnizate „Fin.ro”.

Prin aceste fonduri destinate compa­niilor se urmaresc cresterea cifrei de afaceri si, implicit, a expor­turilor, reali­zarea de investitii moderne si, in acelasi timp, cresterea produc­tivitatii si a competitivitatii pe piata internationala, introducerea de pro­duse si tehnologii noi, precum si ridi­carea gradului de inovare cu apli- ca­bilitate in industrie.

Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil acordat din totalul costurilor eligibile este de 40% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov sau de 50% pentru restul regiunilor. 

Printre marile companii care au semnat contracte cu Ministerul Econo­miei se numara Automobile Dacia, care va primi 17,2 milioane de lei de la UE si 2,8 mil. lei de la buget, Ana Imep, cu aproape 5,8 milioane de lei, Aviva SRL, Rocamb Sa din Targu-Mures si Petrocart din Piatra-Neamt - cate 20 mil. lei fiecare si Altur SA Slatina, cu o finantare nerambursabila de aproape 8 mil. lei.

Fonduri de 425 mil. lei pentru dezvoltarea IMM-urilor

Si intreprinderile mici si mijlocii pot depune proiecte similare pentru a obtine fonduri europene tot in aceasta perioada, intre 2 iunie si 23 august, prin Operatiunea 1.1.1 A1: Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1.062.500 si 6.375.000 de lei acordat pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii”. Sprijinul nerambursabil total pus la bataie este de 425 de milioane de lei, iar intensitatea maxima din totalul costu­rilor eligibile pentru fiecare contract de finantare incheiat este de 60% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov sau 70% pentru proiectele care se implementeaza in res­tul regiunilor, in cazul intre­prinderilor mici. Pentru societatile de marime medie se acorda sprijin de 50% pentru proiectele care se implementeaza in Regiunea Bucuresti-Ilfov sau de 60% pentru proiectele care se implementeaza in restul regiunilor.

Intensitatea maxima a sprijinului financiar nerambursabil in cazul susti­nerii consultantei si instruirii acordate IMM prin schema de minimis este de 70% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru servicii de consultanta specifica si instruire specializata, dar nu mai mult de 10% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Beneficiarii POSCCE au depus 1.228 de cereri de rambursare

Situatia centralizata la nivelul POSCCE la data de 31 mai 2011 releva un numar total de 8.575 de proiecte depuse, din care 3.529 au fost respinse, 1.278 se afla in curs de evaluare, iar 2.338 au fost aprobate. Numarul contractelor deja semnate a urcat la 1.766 si au o valoare totala de 8.737.192.408 lei. Platile efectuate insumeaza 1.427.410.250 de lei si reprezinta 12,58% din totalul banilor alocati de Uniunea Europeana pentru POSCCE. In privinta cererilor de rambursare, au fost primite un numar de 252 de cereri in cursul anului 2009, 700 de cereri in cursul anului 2010, respectiv 276 de cereri de rambursare in primul trimestru al anului in curs, in total fiind vorba despre 1.228 de solicitari. De asemenea, au fost primite si platite 44 de cereri de prefinantare in cursul anului 2009, 205 in cursul anului 2010, respectiv 49 in cursul anului 2011, pana la data de 6 iunie, potrivit datelor Ministerului Economiei.

Autor: AB

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu