joi, 1 decembrie 2011

Politica de coeziune: erorile de plata au scazut de la 54% la 36%


Interpretarea gresita a regulilor privind absorbtia fondurilor comunitare si fraudele sunt principalele observatii facute de CEC 

Sursa: Fin.ro 15 Noiembrie 2010 

Numarul erorilor constatate in cazul platilor ajutoarelor acor­date regiunilor UE in 2009 s-a re­dus fata de anii anteriori, po­trivit raportului anual al Curtii Europene de Conturi (CEC), care a dat aviz favo­ra­bil conturilor UE. Pe de alta parte, valoa­rea fondurilor retrase din proiectele in cazul carora au fost constatate erori sau recuperate de la autoritatile nationale de resort in 2009 se ridica la 3,3 miliarde de euro, fata de 2,9 mld. euro in 2008.

Pentru politica de coeziune, Uniunea Europeana (UE) a alocat, in 2009, 35,5 miliarde de euro, ceea ce reprezinta o treime din totalul bugetului, din care 8,9 miliarde pentru politica de ocupare a fortei de munca si afaceri sociale, iar 26,7 miliarde pentru politica regionala. 

Ca si in anii anteriori, un numar mare de plati catre proiecte de coeziune au fost afectate de erori, atat neintentionate - ca ur­­mare a faptului ca autoritatile locale au­ avut dificultati in a intelege si a inter­pre­­ta regulile complexe privind absorb­tia fondurilor comunitare -, cat si in­­­ten­tionate (fraude). Comisia subli­nia­za insa ca numarul erorilor a scazut in ultimii trei ani, de la 54%  in 2007 la 36% dintre proiectele verificate in 2009.

Curtea estimeaza ca in 2009  cel putin 3% din cheltuielile certificate nu ar fi trebuit returnate, comparativ cu 11%  in 2008, ceea ce reflecta o imbunatatire sem­nificativa.  Cel putin 30% din ero­rile constatate ar fi putut si ar fi trebuit sa fie detectate si corectate de autoritatile din statele membre inainte de a fi tri­mise catre Comisie.

In ceea ce priveste na­tura greselilor, cea mai mare pondere re­vine celor legate de eligibilitate - inclu­de­rea unor cheltuieli neeligibile in cere­rile de rambursare sau nerespectarea normelor privind achizitiile publice. Fondurile de Coeziune se adreseaza statelor membre cu un produs national brut (PNB) pe cap de locuitor sub 90% din media comu­ni­tara, pentru a-si reduce diferentele din­tre nivelurile de dezvol­ta­re economica si sociala si a-si stabiliza eco­nomiile.  

Res­pon­sabilitatea recupe­ra­rii sumelor pla­tite necorespunzator re­vine statelor mem­bre. Romania are alo­cate, pentru perioada 2007-2013, 6,552 mld. euro pentru indeplinirea obiec­tivelor politicii de coeziune.

118,4 miliarde de euro in 2009

Potrivit regulilor Curtii, ponderea erorilor trebuie sa fie sub 3% pentru ca bugetul sa fie considerat corect cheltuit.  Insa platile de la buget continua sa fie afectate in mod semnificativ de eroare, cu exceptia a doua domenii de cheltuieli - Afaceri economice si finan­ciare si Cheltuieli administrative -, unde rata de eroare a fost sub 2% din plati.

Totalul cheltuielilor facute de UE anul trecut se ridica la 118,4 mld. lei si au fost impartite astfel: politica de Agri­cul­tura si resurse naturale - 56,3 mld. euro, Cercetare, energie si transport  - 7,9 mld.  euro, Ajutor extern, dezvoltare si extindere - 6,6 mld. euro, si Educatie si cetatenie - 2,15 mld. euro, pentru acestea rata de eroare cea mai probabila esti­ma­ta de Curte fiind intre 2% si 5% din platile efectuate, in timp ce pentru politica de coeziune, cu 23 mld. euro cheltuieli cer­ti­ficate rambursate, rata de eroare este mai mare de 5%. In ceea ce priveste aju­toarele pentru agri­cultura, situatia a ramas stabila in ultimii ani, nivelul de eroare osciland in jurul pragului de 2%. 
Exemplu de cheltuieli neeligibile

Curtea Europeana de Conturi a observat utilizarea ilegala a criteriilor de atribuire in cazul a 10 proiecte din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) pentru cons­truc­tia de drumuri. Ofertantii care au avut un pret egal sau mai mic decat media nu au fost luati in considerare, in sensul ca avan­ta­jul competitiv al celor care ofera cele mai mici preturi a fost eliminat. Acest lucru a fost detectat prin controalele interne din ca­drul programului si au fost facute corectii astfel incat impactul financiar al acestei pro­ceduri ilegale sa fie compensat inainte ca platile sa fi fost declarate Comisiei. Cu toate acestea, noua din cele 10 contracte au fost acordate celor care nu au prezentat ofer­ta cu cea mai buna combinatie de calitate/pret.

Autor: Arabela Boboc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu