joi, 1 decembrie 2011

Prima evaluare a finantarilor UE pentru resurse umane, facuta la trei ani de la lansare

Ieri a avut loc conferinta de lansare a proiectului „Prima evaluare intermediara a Programului Operational Sectorial Dez­vol­tarea Resurselor Umane”, semnat in decem­brie 2009 si externalizat de Auto­ritatea de Management (AM) din Minis­terul Muncii catre consortiul KPMG Roma­nia - KANTOR Management Consul­tants - Euro Link Consultants (sub­con­trac­tori GEA Strategy&Consulting si Fitz­ptrick Associates).

Sursa: Fin.ro 31 Martie 2010 

La eveniment au fost prezenti direc­torul general al AMPO­S­DRU, Cristina Zeve­dei, directorul Directiei veri­ficari de mana­gement si moni­to­rizare, Cosmin Me­leca, dar si un numar mare de bene­fi­ciari, interesati de situatie in con­tex­tul in care s-au confruntat cu nenumarate pro­bleme in implementarea proiectelor. 

Acest proiect va aduce o opinie inde­pendenta si justificata asupra stadiului imple­mentarii programului, raportul final fiind asteptat in luna septembrie, cu atat mai mult cu cat fondurile pe care Roma­nia nu va reusi sa le atraga pana in decem­brie 2010 se vor pierde.
Rambursarea cererilor de finantare, in ordinea sosirii

Cele trei directii pe care se va axa proiectul sunt evaluarea intermediara a POSDRU (1 ianuarie 2007-31 decembrie 2009), dezvoltarea capacitatii adminis­tra­tive a celor implicati si doua evaluari ad-hoc ale axelor prioritare 4 - Moder­nizarea serviciilor de ocupare a fortei de munca si 5, pe DCI 5.2 - Promovarea durabilitatii pe ter­men lung a zonelor rurale in do­meniile DRU si ocuparea fortei de munca, cu scopul de a stabili in ce masura stra­tegia de implementare intocmita in 2006 mai raspunde realitatii economice actua­le. 

Cristina Zevedei a anuntat totodata ca in viitorul apropiat vor fi aplicate o serie de masuri la care se lucreaza deja, prin­tre care si urgentarea rambursarilor. 

„Ram­bursarea cererilor de finantare cu ter­men depasit se va face potrivit unui gra­fic ce va tine cont, in primul rand, de or­dinea in care au fost depuse cererile, dar, in acelasi timp, se incearca si respec­tarea terme­nu­lui pentru cererile noi”, a ex­plicat Zevedei. In ceea ce priveste platile pentru prefi­nan­tarile si cererile de finantare pe pro­gra­mele de burse doctorale, Cosmin Me­leca a declarat ca acestea se vor face la 1 aprilie. 

Totodata, instructiunile privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata (TVA) vor fi aduse la cunostinta bene­ficia­rilor in cursul zilei de astazi, urmand ca aces­­tia sa poata depune cererile de ram­bur­sare a TVA incepand de saptamana viitoare.
 
Problemele semnalate de beneficiari

  •  durate lungi intre depunerea cererilor de finantare si primirea raspunsurilor
  •  proces de evaluare lipsit de coerenta si uniformitate
  •  durate lungi intre aprobarea cererilor si semnarea contractelor
  •  intarzieri in rambursarea banilor cheltuiti
  •  imposibilitatea de recuperare a TVA
  •  proces de comunicare deficitar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu