joi, 1 decembrie 2011

Din 8,7 mld. € fonduri la dispozitia Romaniei doar 4,1 mld. sunt contractate


Din cele 19,7 mld. euro alocate Ro­ma­niei prin instrumentele struc­tu­rale in perioada 2007-2013, suma aferenta perioadei 2007-2010 se ridica la apro­xi­ma­tiv 8,7 mld. euro. Pana la 31 martie 2010 au fost semnate contracte pen­­tru aproa­pe 4,1 mld. euro, repre­zen­­tand mai putin de 47% din totalul dis­­ponibil, in conditiile in care Roma­nia va pier­de fon­du­rile pe care nu le va accesa pana la sfar­si­tul acestui an.

Sursa: Fin.ro 21 Aprilie 2010

Potrivit datelor postate pe site-ul Au­to­ri­tatii pentru Coordonarea Ins­tru­men­te­lor Structurale (ACIS), au fost depuse pa­na in prezent 16.093 de proiecte in va­loa­re totala de 134.345.308.827 de lei, alocarea UE pentru 2007-2010 totalizand 8.669.952.688 euro (35.772.224.791 lei calculat la cursul in­foreu­ro de 4,1260 lei). Dintre proiectele depuse, 7.099 au fost respinse, 4.916 se afla in curs de evaluare, 4.065 au fost aprobate si numai 2.450 sem­n­ate. Valoarea totala a acestora din urma este de 27.489.364.523 lei. 

Din aceasta su­ma, 16.723.298.316 lei reprezinta con­tri­bu­tia UE (respectiv 46,75% din alocarea co­munitara pe 2007-2010). Platile facute catre beneficiari pana la sfar­si­tul lunii mar­tie se ridica la 2.996.647.885 lei (pre­fi­nan­tare si ram­bur­sari atat din contributia UE, cat si de la bugetul na­tio­nal), ceea ce inseamna 8,22% din alocarea UE pe 2007-2010. 

Cu un an in urma, in luna martie 2009, numarul total al proiectelor depuse era de 7.738, in valoare totala de 55.856.234.855 lei, dintre care 2.488 fu­se­se­ra respinse, 1.160 aprobate, iar 626 sem-nate. Valoarea proiectelor semnate se ri­dica la 1.556.831.559 lei, din aceasta suma finantarea UE fiind de 6.827.006.920 lei. Platile facute catre beneficiari pana la sfar­situl lui martie 2009 insumau 935.716.145 lei, respectiv 3,91% din alocarea UE pe 2007-2009. 

Pro­gramul Operational Sec­to­rial Dez­vol­tarea Resurselor Umane (POS DRU) a cu­mulat, pana la 31 martie 2010, cele mai multe proiecte depuse - 5.466, ur­mat de Pro­gramul Operational Secto­rial Cres­terea Competitivitatii Eco­no­mice (POS CCE) - 5.418 - si de Programul Ope­ra­tional Re­gio­nal (POR), cu 3.975 de proiecte. Astfel, la pro­iecte aprobate spre finantare primul loc este ocupat tot de POS DRU, cu 1.694 de contracte, urmat de POS CCE, cu 1.288, si POR, cu 806. Insa in ceea ce pri­ves­te con­trac­tele semnate, ordinea se schim­ba, pe pri­mul loc trecand POS CCE, cu 996, ur­mat de POS DRU (619) si POR (617).

Comparativ cu situatia de la 31 martie 2009, numarul total al pro­iec­telor depuse s-a dublat, de la 7.738 la 16.093, avand in ve­dere ca in perioada analizata segmentul creditarii a fost marcat de criza economica si finan­ta­rea europeana nerambursabila a repre­zentat, in opinia potentialilor be­ne­­fi­ciari de finantari, o optiune accesibila.

De altfel, numarul total al contractelor sem­na­te a crescut la 2.450 in martie, de la 626 in aceeasi luna din 2009, cel mai mare avans fiind inregistrat pe POS CCE, de la 197 la 996 de contracte semnate, urmat de POR, cu 617 decizii de finantare com­pa­rativ cu 132. 

Potrivit datelor din martie 2010, POS DRU se remarca prin diferenta cea mai ma­re intre numarul proiectelor aprobate, 1.694, si cel al contractelor sem­nate, 619 (fata de 248 in cea de-a treia luna a anului trecut), situatie creata in prin­cipal ca ur­mare a deficitului de per­so­nal cu care s-a con­fruntat Autoritatea de Ma­na­gement. 

Autor: Arabela Boboc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu