vineri, 2 decembrie 2011

Bancile au devenit „filtre” pentru proiectele finantate cu bani europeni


Analiza institutiilor de credit le transforma in idei eligibile si bancabile 

Sursa: Fin.ro 30 Mai 2011

Bancile si-au creat departamente si pachete de produse specifice, au instruit personal si au initiat protocoale de colaborare cu celelalte parti implicate in absorbtia banilor de la Uniunea Euro­peana. Pachetele bancare create special pentru sustinerea accesarii fon­durilor europene includ produse precum scrisori de confort angajante, scrisori de confort sau de garantie bancara, credite-punte, imprumuturi de investitii pentru asi­gurarea cofinantarii, credite de capital de lucru pentru cheltuieli generale si chiar finantari, pentru cheltuielile de TVA din cadrul proiectelor. 

Cresterea nivelului de cooperare intre toate partile implicate in atragerea fondurilor europene, fie ca sunt structurale si de coeziune, fie ca vorbim de banii pentru agricultura, ar putea genera un avans semnificativ al platilor, pe fondul unei derulari mai fluide a proceselor de contractare si imple­mentare. 

O cooperare intre banci si firme de consultanta chiar de la contac­tul beneficiarului cu consultantul, respectiv inainte de realizarea proiec­tului, pune institutia de credit in pozitie de „filtru” pentru proiecte, astfel incat acestea sa fie eligibile si bancabile, a apreciat Leonard Cornoiu, directorul departamentului Programe Europene de la Banca Transilvania (BT), prezent la o conferinta pe teme de accesare a fondurilor europene. Un avantaj pentru toti cei implicati, dar mai ales pentru beneficiar, daca ne gandim ca poate scuti un aplicant de irosirea unor bani pentru scrierea unui proiect nefinan­tabil sau de un eventual esec pe parcursul implementarii din cauza lipsei posibilitatilor de cofinantare sau de sustinere a altor cheltuieli. De asemenea, o legatura stransa intre banci si autoritati de management, fonduri de garantare sau
de contragarantare poate asigura un acces facil la produsele bancare menite sa asigure sustinerea accesarii fondurilor europene: scrisori de confort angajante, scrisori de confort sau de garantie bancara, credite-punte, impru­muturi de investitii pentru asigurarea cofinantarii, credite de capi­tal de lucru, pentru cheltuieli generale si chiar finantari pentru cheltuielile de TVA din cadrul proiectelor.

In 2011, BT a dat scrisori de confort pentru „idei“ de 700 mil. lei

Printre problemele importante cu care se confrunta beneficiarii se numara lipsa garantiilor sau imposibilitatea constituirii garantiilor si dimensionarea exagerata a unui proiect comparativ cu activitatea regulata, spune Cornoiu. De la inceputul anului, BT a semnat scrisori de confort pentru proiecte cu o valoare totala de 700 de milioane de lei. Valoarea proiectelor finantate in 2010 se ridica la 250 de milioane de euro, iar numarul  clientilor implicati in accesarea fon­durilor UE a ajuns la 700.
Scrisoarea de confort angajanta sti­puleaza intentia de a pune la dis­pozitia companiilor fondurile pentru sustinerea proiectului si este necesara pentru dema­rarea procedurii de apli­care pen­tru fonduri nerambursabile. Apoi, scrisoarea de garantie bancara este de ajutor pentru obtinerea avansului de la minister. Creditele care pot sprijini implementarea unui proiect pot fi de tip punte, investitii sau cofinantare ori pentru cheltuielile neeligibile. BT nu finanteaza proiecte care nu beneficiaza de servicii de consultanta.

Cota de piata a BCR, 44%

BCR a incheiat anul 2010 pe primul loc in ceea ce priveste acordarea de impru­muturi pentru cofinantarea pro­iectelor din fonduri europene, cu o cota de  44% din piata romaneasca. Unul dintre produse este creditul pentru finantarea proiectelor de inves­titii in cadrul Impru­mutului Global BEI, care poate finanta maximum 50% din costurile eligibile ale proiectului. Pentru creditarea acti­vitatilor economice, agricole si/sau non-agricole, cu impact asupra dezvol­tarii economice in comuni­tatile locale rurale, BCR ofera credite in cadrul proiec­tului de dezvol­tare rurala a Muntilor Apuseni finantat de Fondul Inter­national pentru Dezvol­ta­re Agricola (FIDA). Se pot obtine ma­xi­mum 150.000 de dolari proiect.

Imprumuturi de 900 mil. lei prin EuroBRD  

Programul BRD de finantare a pro­iectelor europene se adreseaza IMM-urilor, agricultorilor, piscicultorilor, auto­ritatilor publice locale, precum si marilor cor­poratii. Banca ofera credite de investitii de pana la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente contri­butiei proprii sau credite pentru acope­rirea decalajului existent intre plati. Ram­bursarea se stabileste in stricta corelatie cu termenele de incasare a fondurilor nerambursabile. Prin EuroBRD au fost acordate peste 650 de credite in valoare totala de 900 mil. lei, repre­zentand 25% din creditele pen­tru IMM semnate in perioada decem­brie 2010-mai 2011. Alte 149 de dosare, in valoare de 430 mil. lei, se afla in analiza.

La CEC Bank lucreaza 120 de consilieri specializati

La CEC Bank serviciile specifice creditarii pentru fonduri europene sunt asigurate de peste 120 de consilieri specia­lizati. Creditul de la CEC Bank poate fi rambursat intr-o perioada care excede implementarii proiectului, de pana la 10 ani. Pentru accesarea de fon­duri euro­pene, CEC Bank dispune de trei produse (linie de credit pentru inves­titii, credit-punte si credit de investitii) destinate prefinantarii partiale/integrale a gran­tu­lui, cofinantarii cheltuielilor eligibile aferente proiectelor de investitii. De asemenea, CEC Bank acorda, ince­pand cu 18 aprilie, un credit-punte in lei pentru fermierii care detin si cresc pasari sau porcine, in suma de pana la 85% din valoarea ajutoarelor de stat pe care acestia urmeaza sa le pri­measca de la Agentia de Plati si Inter­ventii in Agricultura (APIA). 

La EximBank, angajatii au fost pre­gatiti in mod special pentru sectorul de cofinantari. De asemenea, banca pune la dispozitia beneficiarilor de fonduri europene un pachet de proceduri sim­plificate, in urma parteneriatelor cu autoritati de management, cu fondul de garantare si banci comerciale. 

Eximbank garanteaza credite la alte banci

EximBank imprumuta bani pentru cofinantarea componentei care reprezinta contributia proprie a companiei la proiect sau pen­tru necesarul de capital de lucru. Banca mai acorda credite care asigura nece­sarul de lichiditate intre momentul platilor facute catre furnizori si cel al incasarilor de la autoritatea de mana­gement, in cuantum de pana la 100% din finantarea obtinuta de la autoritatea de management. 

Foarte important este faptul ca la acest tip de credite rambursarea se face in corelatie cu termenele de esalonare a incasarilor de la autoritatea de mana­gement. De multe ori sumele sunt virate beneficiarilor cu intarzieri chiar si de sute de zile. Nu in ultimul rand, EximBank poate garanta creditele con­tractate de firme de la alte banci comerciale pentru imple­mentarea pro­iec­telor derulate cu bani europeni (ga­ran­tie maxima de 1,5 mil. euro). In 2010, institutia a acordat facilitati - atat garantii, cat si credite - pentru pro­iecte deru­late cu fonduri europene a caror valoare se apropie de 120 de milioane de lei.

Din pachetul UniCredit Tiriac face parte un credit-punte care asigura nece­sarul de finantare pana la momentul incasarii sumelor nerambursabile de la autoritati, exclusiv pentru partea neram­bursabila. Pentru asigurarea cofinan­ta­rii, se acorda un credit pentru investitii, pentru TVA exista o linie speciala, in cadrul careia rambursarea se face pe masura recuperarilor de la bugetul de stat. Se finanteaza atat TVA aferenta cheltuielilor eligibile, cat si TVA aferenta cheltuielilor neeligibile. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR IFN SA) garanteaza si cre­dite ce au ca scop cofinantarea obiec­tive­lor de investitii prin FEADR si Fondul European pentru Pescuit.
„Ca volum, din aprilie 2010 si pana la 30 aprilie anul curent au fost acordate pentru cofinantarea proiectelor euro­pe­ne garantii de 140 de milioane de euro, dintr-un total alocat de 220 de milioane de euro, cu termen scadent sfarsitul anului 2013”, a declarat Cons­tantin Gingasu, sef serviciu FGCR.

O pondere de 13% in totalul garantiilor acordate de FNGCIMM

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a acordat peste 24.000 de garantii, in valoare de 1,65 mld. euro, din care 13% pentru cofinantarea proiectelor din fonduri europene (apro­ximativ 215 milioane de euro). Valoarea totala a creditelor sustinute se ridica la 3 mld. euro, din care 11,2% reprezinta credite de cofinantare. Pentru anul 2011, Fondul estimeaza ca peste 10.000 de IMM-uri vor beneficia de garantii prin intermediul unui nou sistem informatic in care comunicarea dintre FNGCIMM si respectiva banca se rea­lizeaza prin intermediul unei aplicatii online.

Totodata, garantiile pot fi contragarantate de catre Fondul Roman de Contragarantare (FRC), care are ca scop preluarea unei parti din riscul asumat de fondurile de garantare. In cazul proiectelor cu finantare de la Uniunea Europeana, FRC contra­garan­teaza garantiile aferente scrisorilor de confort si creditelor de cofinantare. Procentul maxim de contra­garantare este de 80%, iar suma maxima este de 2,5 milioane de euro pe debitor.

Autor: Arabela Boboc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu