joi, 1 decembrie 2011

Se reiau plati de 8 mil. € pentru resurse umane


Sursa: Fin.ro 30 Iunie 2010

In urma misiunii de audit desfa­su­rate recent asupra Programului Ope­ra­tional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Comisia Europeana a decis reluarea platilor de peste 8 milioane de euro, pe care le suspendase, temporar, dupa auditul efectuat in luna decembrie 2009. 

Dupa control, conducerea Minis­te­rului Muncii a decis schimbarea din functie a directoarei Autoritatii de Mana­ge­ment (AM), Cristina Iova, postul acesteia fiind preluat de Cristina Zevedei, pe 1 martie. Misiunea externa de sapta­ma­na trecuta a avut ca scop analizarea modului in care institutia a eliminat deficientele constatate la auditul anterior al autoritatilor europene.

Delegatia CE din decembrie a cons­ta­tat ca organizarea interna era frag­men­tata, neclara si ineficienta, iar masurile luate intre timp de AM au vizat definirea, atribuirea si separarea clara a functiilor, simplificarea structurii interne, prin reducerea numarului de compartimente, eliminarea diviziunii intre verificarea tehnica si verificarea financiara a proiec­telor si com­ple­ta­rea schemei de personal a AMPOSDRU. 

Totodata, SMIS (Sistemul Unic pentru Ma­na­gementul In­for­matiei), pus in aplicare de ca­tre Ministerul de Finante pentru toate fondurile structurale, s-a dovedit neope­ra­tional la ni­ve­lul finantarilor prin Fondul Social Euro­pean, astfel ca au fost identificate si puse in aplicare modalitati de introducere simplificata a datelor in sistem. 

O alta observatie a CE a vizat existenta unei rate foarte mari de respingere a cererilor la nivelul proiectelor ges­tio­nate de catre Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei, din cauza indrumarilor neclare date be­ne­ficiarilor.

Autor: Arabela Boboc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu