joi, 1 decembrie 2011

Doar 0,8% din fondurile structurale sunt alocate direct Sanatatii


41 de proiecte pentru modernizarea si dotarea cabinetelor medicale, in valoare de 4 mil. euro, au fost deja finalizate 

 Sursa: Fin.ro 1 Noiembrie 2010

Sistemul de sanatate din Romania este in criza pentru ca strategiile clare si efi­ciente in domeniu au lipsit, prio­ritizarea investitiilor a lasat de dorit, si nu exista o abordare la nivel macro a intregului mecanism national de distributie a banilor. Mai pe scurt, nu sunt bani. Desi sanatatea nu este un sector traditional de finantare in fondurile structurale europene, exista unele domenii majore de interventie care dispun de alocari pentru dezvoltarea infrastructurii, a resurselor umane si a tehnologiilor medi­cale. 

Criza generalizata din sistemul sanitar romanesc nu poate fi combatuta in tota­litate prin fonduri europene, insa cu sigu­ranta absorbtia eficienta a banilor alocati tarii noastre pentru domeniul sanatatii ar putea face o diferenta.

In schema finan­ciara pe 2007-2013 a fondurilor structurale destinate Romaniei sunt alocate direct pentru sanatate 0,8 procente din total, dar sunt si axe si domenii majore de interven­tie care se adreseaza indirect domeniului medical. Programul Operational Regional (POR) se adreseaza dezvoltarii infrastruc­turii locale si afacerilor mici (cabinete medicale). Prin POSDRU se poate opta pentru dezvoltarea resurselor umane si formare in sectorul medical, iar prin PODCA pentru dezvoltarea capacitatii admi­nistrative. Nu in ultimul rand, prin POSCCE se pot accesa fonduri pentru cerce­tare in domeniul tehnologiei m­e­dicale.

Avem nevoie de o axa de finantare separata la nivelul fondurilor UE pentru 2014-2020

Ministrul Sanatatii, Cseke Attila, a de­clarat saptamana trecuta, in cadrul Con­ferintei „Fonduri Structurale pentru Sanatate - Oportunitati si bune practici”, orga­nizata de Tarus Media, ca in urma­toarea perspectiva financiara 2014-2020 ministerul pe care il conduce ar putea fi inclus in calitate de autoritate de mana­gement, pentru a putea accesa direct fonduri structurale, fata de situatia din prezent, cand poate face acest lucru doar ca beneficiar, in programe gestionate de alte institutii.
170 mil. € prin POR  

Prin POR 2007-2013, cu o alocare totala de 3,7 miliarde de euro de la UE si 700.000 de euro din contributie nationala, sunt distribuite direct catre Sanatate 4,04 procente din total, respectiv 170 de milioane de euro. Potrivit directorului Autoritatii de Management a POR, Gabriel Friptu, se poarta negocieri cu Comisia Europeana pentru realocarea unei sume de 26 de mili­oane de euro catre sectorul sanitar. 

Pentru DMI 3.1 - Infrastructura de sanatate, din cadrul Axei prioritare 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale, s-au depus 119  proiecte, din care 34 au fost contractate cu valoare solicitata (98% din valoarea totala eligibila) de 116 mil. euro. Depunerea cererilor de proiecte in regiu­nile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Centru si S-V Oltenia a fost suspendata, iar pe 5 noiembrie urmeaza N-E si Vest, a de­clarat Friptu. Proiectele finantabile in ca­drul acestui DMI privesc reabilitarea, moder­­nizarea si echiparea spitalelor jude­tene, reabilitarea, modernizarea, dez­vol­tarea si echiparea ambulatoriilor (din spitale si de specialitate). 

Contracte de 69 mil. € pentru dezvoltarea IMM-urilor

Pe DMI 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii micro­intreprinderilor, care dispune de o alocare financiara orientativa pentru 2007-2013 de 198,5 mil. euro, s-au con­tractat 433 de proiecte, in valoare totala de 68,6 milioane de euro. Dintre aces­tea, 59 de proiecte sunt in domeniul Sanatatii, in valoare totala de 8,9 milioane de euro, din care 41, cu o valoare totala de 4 mil. euro, au fost deja finalizate. Potrivit directorului AMPOR, este vorba in special despre dotari cu aparatura medicala (51), dar si modernizare/reabilitare cabinete medi­cale (8) in diverse domenii. Depu­nerea de proiecte a fost deja suspendata in regiunile Sud-Est, Sud-Mun­tenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru, Bucuresti Ilfov.

Contributia solicitantului la valoarea eligibila a proiectului este 0%, iar valoarea rambursabila poate fi de maximum 200.000 de euro din valoarea eligibila. De asemenea, DMI 5.2. -  Crearea, dezvol­tarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea  resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice are o alocare totala de 231,01 mil. euro. Fondurile sunt, printre altele, pen­tru crearea sau modernizarea si dotarea baze­lor de tratament din statiunile turis­tice balneare, climatice si balneocli­ma­terice, inclusiv a salinelor terapeutice, si pentru construirea de bazine de kine­toterapie.

26 de milioane de euro ar putea fi realocati catre sanatate de pe alte axe ale POR

  • 59 de proiecte contractate pentru dotari cu aparatura medicala, dar si pentru modernizarea si reabilitarea unor cabinete medicale, pe DMI 4.3 - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor, din cadrul POR
  • 231,01 mil. euro sunt disponibili pe DMI 5.2 al POR, inclusiv pentru crearea sau modernizarea si dotarea bazelor de tratament din statiunile turistice balneare, climatice si balneoclimaterice, inclusiv a salinelor terapeutice, si pentru construirea de bazine de kinetoterapie
  • 34 de proiecte contractate pe DMI 3.1 - Infrastructura de sanatate (POR) pentru reabilitarea, modernizarea si echiparea spitalelor judetene si a ambulatoriilor (din spitale si de specialitate)
  •  4,4 miliarde de euro sunt alocati Romaniei prin Programul Operational Regional in perioada 2007-2013

„Romania nu are un mecanism macro, bine gandit, care sa unifice toate conditiile si toate procedurile de la prima intrare in tara a fondurilor de la UE catre creditorul principal, apoi cel secundar, beneficiar si chiar pana la furnizorul de servicii. Intre toti acestia, inclusiv Curtea de Conturi, nu exista o asistenta tehnica unitara care sa-i impiedice sa se blocheze reciproc. Avem legi care se opun prevederilor din Ghiduri.” - Maria Varga, directorul Directiei implementare si coordonare programe in cadrul MS.

Autor: Arabela Boboc


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu