vineri, 2 decembrie 2011

Economia sociala, sustinuta prin proiecte de peste 630 de milioane de lei


Prin intermediul a 58 de contracte de finantare vor fi identificate si sprijinite numeroase grupuri de persoane defavorizate pe piata muncii 

Sursa: Fin.ro 9 Mai 2011

In Europa, economia sociala detine o pondere de 10% din volumul total al economiilor nationale si asigura 11 milioane de locuri de munca, ceea ce reprezinta aproximativ 6% din totalul fortei de munca la nivel comunitar. Spre deosebire, in Romania acest domeniu de-abia incepe sa se extinda, in mare parte cu ajutorul fondurilor europene pentru resurse umane, aferente DMI 6.1 - Dez­voltarea economiei sociale al Progra­mului Operational Sectorial Dezvol­tarea Resur­selor Umane. In cadrul acestui Domeniu Major de Interventie au fost contractate 58 de proiecte, in valoare totala de apro­ximativ 631,5 milioane de lei.

Uniunea Europeana a alocat fonduri importante dezvoltarii economiei socia­le, un concept bazat pe identificarea si sprijinirea unor grupuri de oameni defavorizati pe piata muncii, care se afla in imposibilitatea de a intreprinde activitati care sa le aduca venituri. Prin­cipalul motor al economiei sociale este actiunea in slujba comunitatii, a mem­brilor unei organizatii, si nu profitul.

Desi o definitie care sa corespunda tutu­ror abordarilor aplicate de statele mem­bre nu exista, putem spune, in mare, ca obiectivul principal este contributia activa la constructia unei economii com­petitive, performante, dar in acelasi timp producatoare de coeziune sociala. Dife­renta dintre economia de piata, bazata pe capital, si economia sociala este ca in cazul celei din urma primeaza partici­parea fiecarui individ in parte, venitul se redistribuie catre membri. 

In cadrul DMI 6.1 Dezvoltarea econo­miei sociale al Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au fost contractate 58 de proiecte, in valoa­re totala de aproximativ 631,5 mili­oane de lei.

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana a obtinut una dintre finantari, pen­tru proiectul „Reteaua Incuba­toa­relor de Economie Sociala, abordare stra­tegica a dezvoltarii resurselor uma­ne”, in valoare de 20,277 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro), care se implementeaza in regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia si Sud Est, pe o perioada de trei ani.

Sustinere pentru sute de oameni din categorii vulnerabile

Activitatile prevazute in proiectul demarat deja includ realizarea unor studii si analize in domeniu la nivel national si european, infiintarea si dezvoltarea unei retele interregionale tip comunitate de practica pentru economie sociala sustinuta online, programe de formare pentru specialisti in domeniu, in vederea sprijinirii dezvoltarii incu­batoarelor de economie sociala (centre de sustinere a noilor afaceri) ce urmeaza sa fie deschise cate unul in fiecare dintre cele patru regiuni si, nu in ultimul rand, infiintarea, dezvoltarea si asistarea a 20 de intreprinderi sociale.

Astfel, grupul-tinta este alcatuit pe de-o parte din 100 de formatori si 200 de specialisti in economia sociala, ce vor face parte ulte­rior dintr-un corp al consultan­ti­lor/formatorilor, respectiv dintr-un corp al specialis­tilor/antre­pre­norilor so­ciali. Totodata, vor fi sprijinite 500 de per­soane care apartin grupurilor vulne­rabile, dintre care 25 de persoane care locuiesc in comunitati izolate, 25 de persoane cu dizabilitati, 100 de persoane de etnie roma, iar alte 35 din alte grupuri vulnerabile.

Partener transnational, experienta bogata

Bolt International Consulting este partenerul care va asigura importul de experienta externa, fiind implicat in managementul si implementarea unor proiecte similare in alte cinci state. „Urmarim sa aducem in Romania expe­rienta din Uniunea Europeana, bunele practici, putem spune ca am invatat si din greseli. Una dintre probleme este faptul ca odata incheiata perioada de finantare, intreprinderile sociale nou-create se inchid. 

Pe asta vrem sa ne con­centram, pe durabilitatea si sustena­­bilitatea pe termen lung a unitatilor deschise. Un exemplu de experienta pozitiva este o cooperativa pentru femei din Italia, infiintata intr-un astfel de proiect, care creeaza si vinde de opt ani produse traditionale”, a impartasit din expe­rienta sa Ioannis Parcharidis, mana­ger general al Bolt Consulting.

Infiintarea a 24 de noi structuri in mediul rural

Un alt proiect strategic, de aceasta data adresat strict mediului rural, a demarat in urma cu aproape un an si se afla, prin urmare, intr-un stadiu mai avansat. „RURES, spatiul rural si econo­mia sociala in Romania”, implementat de Fundatia Soros Romania, are o valoare totala de 9,87 milioane de lei si se va desfasura pana in iulie 2013. Cele mai importante obiective sunt dezvol­tarea unor noi structuri de economie sociala in 24 de comunitati din patru regiuni, precum si dezvoltarea unui pachet de servicii pentru persoanele interesate in dezvoltarea de initiative specifice economiei sociale. 

Printre activitatile din proiect se evidentiaza cea privind instruirea a 96 de persoane din cele 24 de comunitati, in tematici ce apartin economiei sociale: planificarea afacerilor, construirea instrumentelor pentru dezvoltarea unei afaceri, defi­nirea obiectivelor pentru afacerile mici si mijlocii, planul de marketing, cal­cularea costurilor, managementul finan­ciar, structura si dezvoltarea unui plan de afaceri etc. De asemenea, va fi orga­nizat un curs certificat de Tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) pentru 48 de persoane.

Proiectul RURES va implini  in iunie un an de implementare si se afla in faza in care au inceput colaborarile cu „persoane-resursa” din sate - specialisti, printre care patroni ai unor firme, SRL-uri din sat, dar si cu persoane cu diverse tipuri de vulnerabilitate: romi, persoane care traiesc din venitul minim garantat, persoane care au abandonat timpuriu scoala, familii care au trei sau mai multi copii, a aratat Florentina Constantin, coordonator economie sociala in cadrul proiectului. 

„Prospectam idei de afaceri care ar putea fi fezabile, am identificat de exemplu cooperative de credit func­tionale in localitatile din Moldova care ar putea sa sprijine crearea unei cooperative de productie, de asemenea sunt romi care sunt foarte priceputi si cautati pentru productia de confectii metalice, iar aici miza este de a-i organiza intr-o forma juridica cu scop lucrativ, intr-o intreprindere sociala care sa le ofere cadrul pentru a-si fructifica potentialul”, a declarat pentru „Fin.ro” Florentina Constantin.
Din grupul-tinta fac parte asistenti maternali, familii monoparentale sau cu mai mult de doi copii, lucratori sociali, persoane care au parasit timpuriu scoala, cele care locuiesc in comunitati izolate, care traiesc din venitul minim garantat, romi.   

Autor: Arabela Boboc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu