joi, 1 decembrie 2011

Proiectele pentru dezvoltarea satelor au atras 31,6% din banii UE


Programul National de Dezvoltare Rurala dispune, pentru perioada 2007-2013, de 10 mld. euro, din care 1,43 mld. euro reprezinta plati efectuate 

Sursa: Fin.ro  1 Septembrie 2010

Numarul impresionant de cereri de finantare depuse la APDRP, aproape 41.000, denota un interes deosebit pentru fondurile europene destinate dezvoltarii rurale. Pana la data de 18 august au fost incheiate peste 13.500 de contracte, in valoare de peste 3,16 miliarde de euro, iar platile efectuate insumeaza 613,72 milioane de euro. Alte 826 de milioane de euro sunt plati efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA.

Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) a incheiat, pana la data de 18 august a.c., 13.614 contracte de finantare pentru dezvol­tarea mediului rural, in valoare de peste 3,16 miliarde de euro. Fondurile neram­bursabile disponibile pentru realizarea Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), demarat in martie 2008, se ridica la 10 miliarde de euro, dintre care 8,022 miliarde de euro sunt alocati de Uniunea Euro­peana, prin FEADR, iar restul provin de la bugetul national. Platile efectuate sunt in valoare totala de 1,43 miliarde de euro, din care 613,72 milioane de euro pentru contrac­tele incheiate de APDRP, la care se adauga si apro­xi­mativ 825,92 milioane de euro, pla­tile efectuate pentru Masurile de spri­jin pe suprafata implementate de Agentia de Plati si Interventie in Agricul­tura (APIA). 

5.220 de cereri de finantare pentru modernizarea fermelor

Masura 1.2.1 - „Modernizarea exploa­tatiilor agricole”, lansata in martie 2008, a suscitat un viu interes inca de la inceput. Pana in prezent, APDRP a primit 5.220 de cereri de finantare, dintre acestea fiind semnate contracte pentru 1.514, cu o valoa­re neram­bursabila de 526,9 mili­oane de euro. Totodata, au fost efec­tuate plati de peste 182 de milioane de euro. Suma maxima nerambursabila poate ajunge pana la doua milioane de euro pentru un proiect.

In ceea ce priveste cresterea valorii adaugate a produselor agricole si fores­tiere, sustinuta prin Masura 1.2.3, din 913 cereri depuse au fost semnate con­tracte de finantare pentru 376. Valoarea publica a proiectelor este de peste 365 de milioane de euro, iar platile efectuate trec usor de 48 de milioane de euro.

Suma maxima nerambursabila pentru un proiect poate ajunge pana la 2 mili­oane de euro.
Impreuna cu Masura 1.2.3, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13/2008 si XS28/2008, destinate indus­triei alimentare si celei forestiere, prin care au fost contractate 325 de proiecte, care primesc finantare nerambursabila de 140,87 milioane de euro. Incepand cu iulie 2010, a fost lansata o noua Schema de ajutor de stat, N 578/2009, pentru care au fost depuse deja 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125,8 milioane de euro.

Pentru infrastructura, fonduri 100% nerambursabile

Proiectele din cadrul Masurii 3.2.2 - „Renovarea si dezvoltarea satelor” pri­mesc fonduri europene 100% neram­bur­sabile pentru investitii care se realizeaza in spatiul rural, reprezentat de comune, ca unitati administrativ-teritoriale, impreuna cu satele componente. Au fost depuse peste 3.039 de cereri de finan­tare, suma alocata acestei masuri, pana in anul 2013, respectiv 1,57 miliarde de euro, fiind depasita de aproape cinci ori. Au fost contractate pana in prezent 585 de proiecte cu o valoare de 1,51 miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. Platile efectuate insu­mea­za aproximativ 74 de milioane de euro. Suma maxima nerambursabila poate ajunge pana la 6 milioane de euro. 

In cadrul Masurii 3.1.2 - „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro­intreprinderi”, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3.980 cereri de finantare. Pana la 18 august au fost contractate 1.261 de proiecte, in valoare nerambursabila de aproape 183 de milioane de euro, insa procesul de con­tractare este in desfasurare. 

Suma ma­xima nerambursabila poate ajunge pana la 200.000 de euro.

Activitatile legate de turism sunt incurajate prin Masura 3.1.3, lansata in septembrie 2008. Au fost depuse 1.401 cereri de finantare, fiind contractate 595 de proiecte, in  valoare de 105,12 mili­oane de euro. Majoritatea beneficiarilor au fost interesati de componenta de finantare a structurilor de cazare. Astfel, 500 de beneficiari au solicitat sprijin de maximum 200.000 de euro pentru con­struirea sau modernizarea de pen­siuni, cabane etc.

2.671 de tineri fermieri, instalati in mediul rural

Masura 1.1.2 - „Instalarea tinerilor fermieri” s-a bucurat de mare interes. Au fost depuse 5.261 de cereri de finantare, dintre care au fost contractate 2.671 de proiecte, in valoare de peste 56 de milioane de euro. 

Cu alte cuvinte, pana in acest moment au fost instalati in mediul rural 2.671 de tineri fermieri. Sprijinul finan­ciar acordat este de 10.000 de euro pentru o exploatatie agricola cu di­men­siunea minima de 6 UDE (unitate de dimensiune economica), iar pentru cele mai mari, sprijinul poate creste cu 2.000 euro/1 UDE, fara a depasi insa 25.000 de euro.

Masurile de sprijin acopera o gama larga de activitati

1.2.1 „Modernizarea exploatatiilor agricole”

dezvoltarea exploatatiilor agricole vegetale si de crestere a animalelor prin achizitionarea de tractoare noi, combine de recoltat, mijloace de transport specializate si prin construirea sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola, a infrastructurii rutiere interne etc.

1.2.3 „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere“

 investitii pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de procesare a produselor agricole si silvice prin construirea sau modernizarea cladirilor de productie si a depozitelor; achizitionarea de utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare, mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie, cumpararea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului etc.

3.2.2 „Renovarea si dezvoltarea satelor“

 crearea si modernizarea infrastructurii fizice de baza prin dezvoltarea retelei de drumuri de interes local, a retelei publice de apa/apa uzata; a retelei publice de joasa tensiune si a retelei publice de iluminat; a retelei publice locale de alimentare cu gaz; servicii de baza pentru populatia rurala, renovarea cladirilor publice, construirea si dotarea gradinitelor, achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice

3.1.2 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi“

activitatile nonagricole productive, respectiv industria usoara (articolede pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc etc.); procesarea industriala a produselor lemnoase; mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiecte casnice; infiintarea de mici magazine de desfacere a propriilor produse, servicii pentru populatia rurala

3.1.3 „Incurajarea activitatilor turistice“

 constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice; investitii private in infrastructura turistica de agrement: spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine; achizitionare de mijloace de transport pentru plimbari etc.

1.1.2 „Instalarea tinerilor fermieri“

 fermierii in varsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole

Autor: Arabela Boboc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu