vineri, 2 decembrie 2011

CE a respins propunerea de realocare a 300 mil. € intre axele POSDRU

Sursa: Fin.ro 12 Mai 2011

Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Re­surselor Umane (POSDRU) a aprobat, pe 15 si 16 no­­iem­brie 2010, suplimentarea alocarii financiare pe axe­le prioritare 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” si 5 „Promovarea masurilor active de ocu­pare”, cu 255,5 milioane de euro si, respectiv, 50 de mi­lioane de euro, aceste sume urmand sa fie retrase de pe axele 2 si 4. Fiind vorba despre o realocare intre axe, si nu doar intre domeniile majore de interventie ale unei axe, procedura implica acordul CE.

In luna martie, autoritatile de la Bruxelles au respins aceasta ce­rere de realocare transmisa de AMPOSDRU, intrucat jus­tificarea prezentata, bazata pe argumentul sumelor chelt­­uite versus sume alo­ca­te, nu a inclus si o analiza, o eva­luare a impactului pro­gramului. „Raspunsul este scurt si cat se poate de clar. Cei de la CE au con­siderat argumentele pen­tru transferul sumelor de la o axa la alta insuficiente, nu au fost suficient de serioase”, a de­clarat pentru „Fin.ro” Petru Dandea, vicep­resedinte Cartel Alfa, membru in Comitetul de Monito­rizare al POSDRU.

Dandea a participat, ieri, la o conferinta de presa organi­zata de Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale, BNS si Cartel Alfa. Acestia solicita premierului Emil Boc, in cali­tate de ministru interimar al Muncii, ca directorul autori­tatii de management al fon­durilor pentru resurse umane sa fie ales prin concurs, nu numit politic asa cum s-a in­tam­plat pana in prezent.

De asemenea, parte­nerii sociali cer ca aceasta masura sa se aplice tuturor posturilor de conducere din structura.

Autor: AB

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu